Likovno rešenje brošure, plakata i pozivnice za etno-turističku manifestaciju „Molitva pod Midžorom“

Godina

2007

#Plakat