SKICA ZA PLAKAT 2. DEČIJEG LIKOVNOG SALONA SV. SAVA

Godina

1992

Tehnika

crtež laviranim tušem na papiru

Dimenzije

23,2h33,7

Vlasništvo

privatno vlasništvo porodice Živković

#Crtež#Crtež laviniranim tušem