БЕЗ НАЗИВА

Техника

цртеж сепијом на папиру

Димензије

7х4

Власништво

приватно власништво Момчила Моше Тодоровића

#Цртеж#Цртеж сепијом