БЕЗ НАЗИВА

Техника

комбинована техника на папиру

Димензије

24x17

Власништво

власништво аутора

#Цртеж#Цртеж комбинованом техником