ЛИК

Техника

акварел

Димензије

16,4х24,2

Власништво

приватно власништво Лепосаве и Ане Миловановић

#Допуна каталога