dragoslav

Све се у сликарству Драгослава Живковића спустило у тишину. Његов видик је усамљено дрво, усамљена кућа, неколико остављених и заборављених здела на столу у напуштеној кући. Над овим видиком време се спустило у тишину, а тишина је окаменила и време и свет.“

Бранко Кукић

Заборављено у сликарству Драгослава Живковића,
каталог изложбе Драгослав Живковић-избор из дела,
Модерна галерија Ваљево, 2006. 4