dragoslav

Sve se u slikarstvu Dragoslava Živkovića spustilo u tišinu. Njegov vidik je usamljeno drvo, usamljena kuća, nekoliko ostavljenih i zaboravljenih zdela na stolu u napuštenoj kući. Nad ovim vidikom vreme se spustilo u tišinu, a tišina je okamenila i vreme i svet.“

Branko Kukić

Zaboravljeno u slikarstvu Dragoslava Živkovića,
katalog izložbe Dragoslav Živković-izbor iz dela,
Moderna galerija Valjevo, 2006. 4